BİYOTEKNOLOJİK İLAÇLAR

Biyolojik ve Biyobenzer Ürünlerin Üretimi, Kalitesi, Preklinik-Klinik Çalışmaları ve Güvenliliği

Dr. Öğr. Üyesi Devrim DEMİR DORA

Dr. Öğr. Üyesi Devrim DEMİR DORA
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı / Gen ve Hücre Tedavisi Anabilim Dalı
devrimdemirdora@akdeniz.edu.tr

Dr. Ecz. Devrim Demir Dora, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nden 1990, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 1995 yılında mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı’nda 1999 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak ‘Farmasötik Biyoteknoloji Bilim Uzmanlığı’ derecesini ve 2004 yılında doktora eğitimini tamamlayarak ‘Farmasötik Biyoteknoloji Doktora’ derecesini almıştır. Doktora tez çalışması ile ‘Mustafa Nevzat Eczacılık Ödülü’nü kazanmıştır. 1996-2005 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

2005-2007 yılları arasında T.C. Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Kalite Kontrol Daire Başkanlığı’nda çalışmış; bu süreçte ulusal / uluslararası biyoteknolojik ilaç üretim yerlerinin GMP denetimlerinde görev almış ve biyoteknolojik / biyobenzer ilaçlar ile ilgili yasal düzenlemelere katkıda bulunmuştur. 2007-2010 yılları arasında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak görev yapmış olup; 2011 yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.

2009-2018 yılları arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda ‘Biyoteknolojik / Biyobenzer Ürünler Ruhsatlandırma Komisyonu’ ve ayrıca 2016-2018 yılları arasında ‘Biyolojik Ürünler – Aşılar Ruhsatlandırma Komisyonu’nda danışman öğretim üyesi olarak görev almıştır. 2018 yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi ‘Gen ve Hücre Tedavisi Merkezi’ ve kurucu öğretim üyesi olarak yer aldığı ‘Gen ve Hücre Tedavisi Anabilim Dalı’ ile ‘Verem Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2014 yılından itibaren Farmasötik Biyoteknoloji Derneği’nin Genel Sekreterlik görevini yürütmektedir.

Biyofarmasötikler, biyoteknolojik / biyobenzer ilaçların üretimi, formülasyonu ve ruhsatlandırılması, ileri tedavi tıbbi ürünleri, gen tedavisi tıbbi ürünleri, gen tedavisine yönelik nükleik asit taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi, kanserde gen tedavisi ve quorum sensing konuları ilgilendiği araştırma alanlarıdır. Hücre içine hızlı gen aktarımını sağlayan ‘Bakteri Transformasyon Kiti’ patenti bulunmaktadır.