BİYOTEKNOLOJİK İLAÇLAR

Biyolojik ve Biyobenzer Ürünlerin Üretimi, Kalitesi, Preklinik-Klinik Çalışmaları ve Güvenliliği

Prof. Dr. Alper B. İskit

Prof. Dr. Alper B. İskit
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
alperi@hacettepe.edu.tr

1968’de Ankara’da doğan Alper B. İskit, orta ve lise öğrenimini 1985 yılında TED Ankara Koleji’nde, yüksek öğrenimini 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayarak Tıp Doktoru oldu. 1993-1997 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı’nda tıbbi farmakoloji uzmanlık eğitimini tamamladı. 1997-1998 yılları arasında TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu alarak Strathclyde Üniversite’nde (İskoçya) çalışmalarda bulunan Dr. İskit, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı, 2000 yılında Doçentlik, 2007 yılında Profesörlük unvanını kazandı. Prof. Dr. Alper B. İskit halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Dr. İskit 1999 yılında Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü, 2000 yılında sağlık bilimleri alanında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülü, 2001 yılında TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı kapsamında “Seçkin Genç Bilimci Ödülü”, 2002 yılında ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü, 2003-2004 yıllarında Novartis Farmasötik Teknoloji Araştırma Ödülü, 2005 yılında tıbbi buluş ve yenilik alanında “The Outstanding Young Persons of Türkiye (TOYP)” Ödülü, 2006 yılı Hacettepe Üniversitesi Bilimde Teşvik Ödülü, 2007 yılında sağlık bilimleri alanında Popüler Bilim Ödülü, 2011 yılında sağlık bilimleri ve teknolojileri alanında Hacettepe Teknokent İnovasyon Proje Yarışması Ödülü ve 2008 yılında sağlık bilimleri alanında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü almıştır.

Halen birçok derginin yayın kurulunda yer alan Dr. İskit geçmişte T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurul Üyeliği; T.C. Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ’’Ara Ürünler Komisyonu’’ Üyeliği (Şubat 2002-Ağustos 2004), ’’Prospektüs Standardizasyon Alt Komisyonu’’ Üyeliği (Ekim 2002-Ağustos 2003), “Merkezi Etik Kurul” Üyeliği (2004-2008) ve “Biyoyararlanım / Biyoeşdeğerlik Çalışmalarını Tespit ve Değerlendirme Komisyonu’’ Üyeliği (2005-2011) görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün çeşitli eğitim toplantılarında konuşmacı olmuştur.