BİYOTEKNOLOJİK İLAÇLAR

Biyolojik ve Biyobenzer Ürünlerin Üretimi, Kalitesi, Preklinik-Klinik Çalışmaları ve Güvenliliği

Prof. Dr. Semra Sardaş

Prof. Dr. Semra Sardaş
İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Toksikoloji Anabilim Dalı
semra.sardas@istinye.edu.tr

Prof. Semra Şardaş, 1982 yılında Ankara Üniversitesinden Toksikoloji bilimi doktorasını, 1986 yılında Toksikoloji doçentliği, 1993 yılında Toksikoloji profesörü ve 2011 yılında Avrupa Toksikoloji Birliği tarafından Avrupa Kayıtlı Toksikolog (European Registered Toxicologist) unvanlarını almıştır. İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde Toksikoloji Anabilim Dalı başkanlığı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Dekan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Prof. Şardaş kariyer hayatı sürecinde TÜBİTAK desteği ile İngiltere’de Londra Üniversitesi Tıp fakültesinde ilaç metabolizması üzerinde ortak projeler, daha sonraki yıllarda TUBİTAK bursu ile İngiltere Newcastle Upon Tyne Üniversitesinde İlaç Güvenliliği, Farmakogenetik, Genotoksisite alanında çalışmıştır.

Prof. Şardaş, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun çeşitli birimlerinde (Etik Kurul, Ruhsat, Farmakovijilans, KÜB / KT, Kozmetik Dairesi, Farmakoloji Danışma Kurulu ) bilimsel danışman olarak kurul üyeliği ve ilaç güvenliliği, TÜFAM biriminde bilimsel danışma kurulunun başkanlık görevini sürdürmüştür.

Çok sayıda uluslararası ve ulusal yayın, kitap bölümü, 1.500’ün üzerinde uluslararası sitasyon sahibidir. Uluslararası ve Ulusal İlaç Güvenliliği kongrelerini ülkemizde gerçekleştirmiştir. Halk sağlığına yönelik uluslararası yayınları ve hizmetleri nedeniyle Uluslararası ve Ulusal ödüllere sahiptir. Çok sayıda Yüksek Lisans ve Doktora tezi yönetmiştir. Ülkemizde Toksikoloji Derneği ve Farmakovijilans Derneği kurucularındandır. Farmakovijilans Derneği Başkan yardımcısı ve Avrupa Toksikoloji Derneğinin Türkiye Genel Sekreteridir.