BİYOTEKNOLOJİK İLAÇLAR

Biyolojik ve Biyobenzer Ürünlerin Üretimi, Kalitesi, Preklinik-Klinik Çalışmaları ve Güvenliliği

Prof. Dr. İrfan Çiçin

Prof. Dr. İrfan Çiçin
Tıbbi Onkoloji Uzmanı
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
irfancicin@trakya.edu.tr

Dr. Çiçin, 1974 yılında Kars’da doğmuştur. 1997 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, İç Hastalıkları eğitimini Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2002 yılında tamamlamıştır. Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanlık eğitimini Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nda 2008 yılında tamamladıktan sonra Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde zorunlu hizmetini yapmıştır. Dr. Çiçin 2010 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır ve halen Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı başkanlığı görevini yürütmektedir.

2014-2018 yılları arasında Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nde (TTOD) sayman ve Ar-Ge sorumlusu olarak yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Çok sayıda klinik araştırma ve biyobenzer klinik araştırmalarına dahil olmuştur, Birçok uluslararası klinik araştırmada yürütücü komite üyeliği yapmıştır.

Biyobenzerler ve biyoteknoloji alanında makale ve kitapları bulunmaktadır. Birçok biyobenzer geliştirme programlarında danışmanlık yapmıştır. TÜBİTAK Yeni İlaç Geliştirme / İlaç Geliştirilmesine Yönelik Klinik Çalışmalar danışma kurulu görevini yürütmektedir.

TTOD resmi dergisi Journal of Oncological Sciences yardımcı editörlüğünü yapmaktadır.

Başlıca ilgi alanları yeni onkoljik tedaviler, klinik araştırmalar, biyoteknolojik ve biyobenzer ilaçlardır. Mezuniyet sonrası eğitim, biyoteknoloji ve sağlık ekonomisi üzerine birçok projede de aktif rol almaktadır.